Sistemos pranešimas Uždaryti

Svetainė kurioje jungiatės skirta tik ASU studentams. Jei esate ASU dėstytojas prašome jungtis adresu: 10.0.0.202/erezultatai

                             LT  | EN

Prisijunkite:

Studijų rezultatų elektroninės apskaitos sistema  

Kaip prisijungti

Prisijunkite naudojant universiteto elektroninio pašto prisijungimo duomenis (pvz.: naudotojo vardas-vardenis.pavardenis@stud.asu.lt ir slaptažodis).

Prisijungę prie sistemos Jūs galėsite peržiūrėti :

  • Asmens duomenis- peržiūrėti studentų apskaitos informacinėje sistemoje saugomus duomenis apie studentą: adresus, studijų būseną ir kt.
  • Išrašus iš įsakymų- peržiūrėti studento byloje esančius įsakymus.
  • Stipendijos ir mokesčiai – peržiūrėti gautų stipendijų ir sumokėtų mokesčių už studijas suvestinę.
  • Studijų rezultatų peržiūra – detalus studento individualaus plano pateikimas (studijų dalykai, kreditai, įvertinimai, tarpinių vertinimų rezultatai)